Velg en side

Hvordan vokse i visdom? 

Bør visdom prioriteres? Jeg har en plan for hvordan jeg skal holde kroppen sprek så lenge som mulig. Det er en ganske disiplinert plan, som omfatter hverdagsaktivitet, kosthold, relasjoner, søvn og trening. For å nevne noe.

Men burde jeg ikke ha en tilsvarende plan for hvordan jeg skal kunne vokse i visdom?

Hva er visdom?

Det er ikke lett å finne en enkel definisjon på visdom. Jeg har spurt ChatGPT, og her er noe av det som kom frem.

Visdom viser til en dyp forståelse av livet, kombinert med evnen til å bruke kunnskap og erfaring på en god og fornuftig måte. Det handler ikke bare om å ha pugget informasjon; det handler om innsikt og refleksjon.
ChatGPT

Jeg har delt litt mer i hva Bibelen sier om Visdom her.

En plan for å vokse i visdom:  

 1. Spør etter visdom
  Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle, og han skal få.” står det i Jakobs brev 1.5. Så jeg tenker at det er en fin plass å begynne. Derfor vil jeg starte dagen med bønn.
 2. Les, lytt og lær
  Jeg har som mål å lese litt hver dag, helst om morgenen. Før jeg åpner mobilen, vil jeg åpne Bibelen og andre gode bøker.
  Jeg vil utforske forskjellige temaer og perspektiver for å utvikle en bred forståelse.
  Lydbøker og podkaster er også en genial måte å lære på. For tiden har vi abonnement på Storytel og der finnes det mange gode bøker av forfattere som John Stott, N. T. Wright, Christopher Watkins, C. S. Lewis, Andy Bannister og Wayne Grudem for å nevne noen.  “For det er Herren som gir visdom; kunnskap og forstand går ut fra hans munn.”
  Salomos ordspråk 2.6

 3. Skriv og reflekter
  Jeg reflekterer best når jeg noterer ned tankene mine og setter disse i system.  Skriving kan hjelpe med å sortere gjennom komplekse ideer og se dem fra forskjellige perspektiver. Skriving fungerer som et verktøy for minnet. Jeg vil derfor prioritere tid til å notere ned tanker. Både ut fra det jeg leser og det som opptar meg. Du er kanskje ikke en som liker å skrive. Kanskje heller en som tenker og mediterer på Ordet. Kanskje en som gjerne snakker med andre om dine tanker. Bruk din måte å bearbeide, dele og formidle det du opplever å ha fått av visdom.
 4. Søk råd
  Jeg vil oppsøke andre med erfaring og visdom. Å lytte til ulike perspektiver kan gi meg ny innsikt og hjelpe til å se saker fra ulike vinkler. Det står mye om verdien av å søke råd i Bibelen.
  For eksempel: “Den dumme holder sin vei for å være den rette, vis er den som hører på råd.” Salomos ordspråk 12.15.

 5. Lær av feil
  Det er viktig å ikke være redd for å feile. Det er mulig jeg ikke blir klok av skade, men jeg kan alltid lære av feiltrinn.
 6. Utvikle empati
  Jeg vil lytte aktivt, stille spørsmål og prøve å forstå situasjonen fra den andres perspektiv. Når jeg er sammen med noen ønsker jeg å være til stede i øyeblikket. Unngå å la distraksjoner som telefonen ta oppmerksomheten min. “Til slutt et ord til dere alle: Ha samme sinn, vis medfølelse og søskenkjærlighet, hjertelag og ydmykhet. Gjengjeld ikke ondt med ondt eller hån med hån. Nei, velsign heller, for dere er kalt til å arve velsignelse.”
  Peters første brev 3.8-9

 7. Reflekter over egne følelser
  Jeg vil øve meg på å reflektere over egne følelser og hvordan de kan påvirke mine handlinger og reaksjoner. Jeg ønsker alltid å handle i tråd med Guds gode vilje. Følelser som samstemmer, vil jeg derfor ta godt vare på. “En dåre gir utløp for alle sine følelser, den vise holder dem tilbake.” Salomos ordspråk 29.11. Det betyr ikke at en skal undertrykke følelser, men det er ikke de som skal være i førersetet.
 8. Sett mål
  Jeg vil identifisere områder der jeg ønsker å vokse og sette meg konkrete mål.
  For eksempel med å finne tema jeg vil lære mer om, og utforske gode bøker om tematikken.

Hva tenker du?

Hvilke stag tar du på veien mot visdom?