Velg en side

Dataparty - UL!

UL på nett
Fungerte veldig bra i år…

Vi var jo på ferie litt rundt om kring, men fikk faktisk med oss de fleste kveldsmøta frå UL

Gjekk du glipp av møta kan du framleis få dei med deg, sjekk dei ymse alternativa her!

Ikkje berre vi
Det var faktisk nesten like mange som etter kvart var på UL via nett, som de som var i amfiet i Kongeparken! Så internett gir oss fantastiske muligheter! (Har eg nemdt det før?)

Kanskje enda betre?
Eg trur UL (og andre stevner) kan bli enda betre til å bruke de mulighetene som finnes. I år tok (i følgje Nils Ove) UL-gjengen et bevisst valg om at hovedfokuset i forhold til målgruppa er deltakarane på UL som fysisk er tilstades. Til neste år håper eg at ein også kan ha fokus på de som av ulike grunnar følgjer med på nett! Sånn at de også kan delta, ikkje berre observere…

Inkludert?
Kva med å ta “nettfolket” enda meir med i møta?

  • Ei helsing frå møtelederene…
  • Ein offisiell twitter hashtag?
  • Ein egen chatfunksjon på ul nettsida…?

Da kunne en tilby forbønn / oppfølging også til de som følger med (sniker seg inn) på nett….

Hva tenker du?

Anbefaler forresten å lese denne saken om en som tok turen i ei digital kyrkje!