Velg en side

Kjekt å ha seminar...

Her finner du noen tanker om trosforsvar som jeg delte på seminaret på Pit-Stop.

Svart belte?
Jeg har absolutt ikke noe ”svart belte” i trosforsvar, langt i fra. Men jeg synes det er et spennende tema!

Et tema jeg gjerne vil lære mer om f.eks på Bethinking Day Conference.

Et tema jeg tror det har vært for lite fokus på i norsk menighetsliv!

Et viktig tema jeg mener kristne må ta på alvor! Begynne å tenke å trene, slik at det faktisk er mulig å forsvare troen vår, i møte med spørsmål og innvendinger.

Det er vel med trosforsvar som med det meste annet. Det er umulig å sove seg til gode ferdigheter. Det er behov for trening, terping og praksis.

Hva er trosforsvar?
Hva tenker du på når du hører ordet forsvar? Menn i grønne klær med våpen? Panser-Hagen som meier ned folk på fotballbanen…

Vær alltid klare…
Et grunnleggende bibelvers om trosforsvar er 1. Peter 3.15. Der står det:

Vær ikke redde for dem, og la dere ikke skremme, men hellige Kristus som Herre i hjertet! Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier…

Kristne skal altså være klare til forsvar, men hva ligger i det begrepet?

Apologia
På gresk er det ordet apologia som er brukt som på norsk oversettes med forsvar (derfor snakker en ofte om apologetikk når en snakker om trosforsvar). Et ord som er hentet fra rettssalen der en advokat legger frem et systematisk forsvar, en begrunnelse av et standpunkt.

Kanskje et bedre ord en trosforsvar er Trosbegrunnelse?

Tro?
Alle tror på noe, spørsmålet er bare hva og hvorfor.

Kristne tror på noe, vi har et håp, noe å bygge livet på. Men kan vi gi gode grunner for hvorfor vi tror at dette er en solid sannhet, som vi trygt kan bygge livet vårt på?

Her kommer apologetikken inn i bilde.

Det handler om:

 • Å beskrive hva den kristne tro går ut på
 • Å begrunne hvorfor vi mener den kristne tro er sann
 • Å svare på innvendinger mot den kristne tro
 • Å spørre – gå fra å svare på spørsmål til å utfordre andre livssyn

Ja, men…
Finnes det eventuelt noen gode argumenter for at en ikke skal drive med trosforsvar?

Her er noen av de “grunnene” jeg har komt på, kanskje du har andre?

 1. Forkynn evangeliet
  Noen har kanskje tenkt slik: ”Vi skal forkynne, ikke forsvare”.
  Men da er det jo merkelig å observere hvordan Jesus og apostlene gikk frem!Se f eks Paulus i Apgj 17.
  Eller Jesus i Lukas 24.”Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og forklarte for dem i alle Skriftene…”
  Og hvorfor kommer Peter med en helt klar formaning om å være klar til forsvar i 1.Peter 3.15?
 2. Slitsomt
  Kanskje andre rett og slett ikke orker å sette seg ned å gjøre seg klar til forsvar…?
  Det er ikke så lett å møte spørsmål og innvendinger mot kristen tro, og da er det kanskje like greit å bare si at det handler om å tro, ikke nødvendigvis å forså?
  Men skal kristne ignorere en klar formaning, og mange forbilder i bibelen, kun fordi det er slitsom å vri hjernen rundt diverse tema?
  Da er det vel bedre å starte ”treningen” på et nivå som passer, ikke nødvendig vis de tykkeste og tyngste bøkene som finnes.
  Litt lengre nede i på denne siden finner du noen tips om diverse bøker og nettsider du kan besøke. Jeg trur du kan finne materiale som passer for deg!
 3. Diskusjon fungerer ikke
  Andre tenker kanskje slik at ”Vi kan ikke diskutere folk inn i himmelen…
  På en måte stemmer jo dette. Vi kan jo ikke frelse folk uansett, det er Gud sin oppgave!
  Men på en annen side har vi mange eksempler på mennesker som gjennom dialog og diskusjon rundt disse temaene har fått øynene åpnet for evangeliet.
  C S Lewis hadde mange samtaler med sine venner før han kom til tro.
  Og han sier det slik: “I was dragged kicking and screaming into the kingdom of God…

Så hvorfor trosforsvar?

 1. Forbilder og formaninger
  Fordi Jesus og apostlene viser og forteller oss at det er viktig å kunne begrunne det vi tror på!
  Vi ser at de har ulik fremgangsmåte alt etter hvem de har som målgruppe.
  Leser du f eks Apgj 2.22-32 så viser Peter til oppfylte profetier, Jesu mirakler og Jesu oppstandelse som gode grunner til å tro at Jesus er Messias.
 2. For vår egen del
  En annen side med trosforsvar er at det er positivt for vår egen del.
  Vi som kristne har godt av å vokse i kjennskap og kunnskap om det vi tror på. Stormer vi komme i livet vårt, og dess mer vi vet at det vi bygger livet vårt er til å stole på, dess tryggere står vi når ”vinden slår mot huset vårt” (jmf Matteus 7.25)
  William Lane Craig sier det slik i boken On Guard:
  ”Knowing why you believe as well as what you believe will make you more confident in sharing your faith with others.”
  Jesus sa «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand…” Lukas 10.27aSå hvordan vi bruker vår forstand er inkludert i hvordan vi elsker Gud.
 3. Folk trenger Jesus
  Det er fortsatt mange som ikke har fått se hvor fantastisk Jesus er, og fått med seg hvilken god nyhet vi kristne har!
  Derfor er det viktig at vi prøver å formidle dette, med alle tilgjengelige midler vi har!

Hvordan forsvare troen?
Et naturlig spørsmål blir da, hvordan skal vi forsvare troen?

Finnes det noen enkle måter?

Vi er som ofte på jakt etter ymse ”quick fix”, noen enkle metoder som fikser alt.

Jeg tror ikke vi finner noen slike enkle løsninger, dessverre…
Men jeg tror vi finner en forklaring i det bibelverset vi allerede har sett på, 1. Peter 3.15.

Vær ikke redde for dem, og la dere ikke skremme, men hellige Kristus som Herre i hjertet! Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier…


Det handler om 3 stikkord og et overordnet prinsipp.

 1. Lev
  Dersom vi har “Kristus som Herre i hjerte“, vil dette påvirke måten vi lever på.
  I tilfelle vil folk fort oppdage dette, noe som igjen vil føre til spørsmål.
  Sånn sett kan vel det om vi får spørsmål om det vi tror på eller ikke, være en god indikator på om vi faktisk lever med Kristus som Herre!
 2. Lytt
  Vi vet kanskje at Jesus er svaret, men hva er spørsmålet?
  Vi må lytte til de vi har rundt oss, til kulturen generelt og medmenneskene våre.
  Hvilke spørsmål er det de stiller til oss som er kristne?
  Og når vi har fått med oss det, kan vi starte prosessen med å svare.
  Men det vil ofte kreve litt jobbing fra vår side.
 3. Lær
  Vi må tilegne oss kunnskap! Finne ut hva som er gode svar på de aktuelle spørsmålene.
  Kanskje kan du mye allerede, men vi kan nok alltid lære mer!
  Heldigvis finnes det mange gode bøker, stappfulle av kunnskap som vi kan studere!

Et viktig prinsipp
I vers 16 i 1. Peter 3 står det : ” Gjør det i ydmykhet…

Dette er et viktig prinsipp som bør kjennetegne all trosforsvar, ydmykhet!

Vi skal ikke først og fremst ha fokus på å vinne diskusjonen, vårt mål er å vinne mennesker!

Vi slipper å være verdensmestere!
Vi kan være ærlige og ydmyke på at vi ikke sitter med alle fasitsvarene, men at vi gjerne vil lete etter gode svar sammen med de som stiller spørsmålene!

Noen ressurser
Her er noen tips fra meg, og kanskje du kan komme med dine tips i en kommentar?

Bøker:

Nettsider: