Velg en side

Blir du med på laget?

Per i dag har vi i Familie & Medier 7 aktive e-coacher som følger opp deltakerne på nettkurset ”Hvorfor Jesus?”.

Vi har et stort behov for flere frivillige som kan ta på seg rollen som e-coach for mennesker som ønsker å lære mer om Jesus.

Nå er det slik at jeg må stoppe noen av Facebook-annonsene vi har for nettkurset, fordi vi ikke har kapasitet til å ta imot flere deltakere.

Det er her vi trenger deg!

Samtidig har vi nå fått muligheten til å sette opp mange nye annonser via Google.

Det betyr at potensialet for å nå søkende mennesker med evangeliet på nett er større enn noen gang før!

Det er virkelig mange spennende muligheter som ligger foran oss.

Men vi kommer ikke langt uten flere e-coacher.

Kanskje det å være e-coach er noe for deg?

Da kan du ta kontakt med meg via kjetil@fom.no

Vi trenger deg med på laget!

Vi trenger deg med på laget!

Hva er en e-coach?

 • En e-coach følger opp en eller flere deltakere på nettkurs i regi av kurs.omGud.net.
 • En e-coach har som mål å hjelpe mennesker til å ta (deres første) steg på veien for å bli bedre kjent med Jesus Kristus.
 • En e-coach ber for dem han går sammen med.

Hvem kan være e-coach?

HOLDNINGER

En e-coach er

 • fokusert på Gud og fokusert på mennesker
 • gir rom for andre og stiller spørsmål
 • i stand til å “ta et standpunkt” der det trengs
 • opptatt av å respektere grensene til seg selv og til andre
 • i stand til å gi slipp på mennesker under og etter kurset
 • klar over egne begrensninger og kan oppfordre deltakere til å søke profesjonell hjelp og oppfølging der det er behov for dette

IDENTITET

En e-coach har:

 • et realistisk selvbilde og er i stand til å takle sin egen usikkerhet og andres
 • et personlig forhold til Jesus Kristus
 • et aktivt forhold til en lokal menighet
 • ærlige relasjoner med andre
 • et ønske om å vokse i Kristuslikhet

KJENNSKAP TIL BIBELEN

En e-coach kan:  

 • kursmaterialet godt
 • takle eksistensielle spørsmål og negative kommentarer om Bibelens troverdighet
  (en god ressurs her er http://snakkomtro.com/category/sporsmalene/)
 • forklare Bibelen, diskutere problemstillinger fra et bibelsk perspektiv, uten å bare strø rundt seg med bibelvers
 • kjenne til egne begrensninger med hensyn til spørsmål, og vite når det er lurt å be om hjelp
 • stå for Lausannepakten

ARBEIDSMÅTE

En e-coach

 • er tilgjengelig i ca 2-3 timer i uken for å kommunisere med deltakere
 • er trofast og svarer nye deltakere innen 24 timer
 • svarer på reaksjoner fra eksisterende deltakere innen 48 timer
 • utveksler kunnskap og spørsmål med andre e-coacher på facebookgruppen vår
 • bruker metodikken ”Spørsmåldrevet e-coaching” (Se eget dokument)
 • vil om det er mulig delta på opplæring og ”e-coach møter” når dette blir arrangert
 • behandler kommunikasjon konfidensielt / har taushetsplikt
 • er forsiktig med å dele personlig informasjon

BØNN

 • Be for dem som besøker nettsidene til Jesus.net
 • Be om at det vil ha innvirkning på deres liv
 • Be om at de vil svare på meldingene dine
 • Be om Guds visdom og dømmekraft når du skal svare deltakere
 • Be om at de vil gjøre et valg om å følge Jesus
 • Prøv å få noen forbedere som kan be for tjenesten din (2-3 personer)
 • Oppmuntre deltakerne til å be (hvis han / hun viser interesse)

OPPFØLGING

Leder for Jesus.net i Norge er tilgjengelig for å hjelpe e-coacher. Vi kan også be om hjelp og veiledning fra de andre partnerne i Jesus.net. En gang i året vil vi arrangere samlinger for alle e-coacher der vi deler erfaringer og lærer av hverandre.

Høres dette interessant ut?

Ta kontakt med meg via kjetil@fom.no

Her kan du se hva noen av de som har tatt kurset sier om det å delta på “Hvorfor Jesus?”

 

Det mest tankevekkende var at det var interessant, enda mer enn jeg trodde. Du blir engasjert og inspirert.

Copy of Copy of Copy of Det mest tankevekkende var at det var interessant, enda mer enn jeg trodde. Du blir engasjert og inspirert.

Copy of Copy of Det mest tankevekkende var at det var interessant, enda mer enn jeg trodde. Du blir engasjert og inspirert. kopi