Velg en side

Når jeg leste litt i masteroppgaven til Liv Nesse Amundsen fikk jeg mange ting å tenke på. 

Kanskje vil du også få noe nytt å tenke på, om du lytter til dette intervjuet? 

Her kan du lese masteroppgaven til Liv: 

Her er Liv sine tips til kristne ledere i møte med mennesker:

1. Bruk forståelige og erfaringsnære ord. 
Voldtekt er ikke samkvem. Vold er ikke avstraffelse. Våg å bruke de orda som beskriver krenkelsene.

2. Vær bevisst! 
Ikke tenk at ”vår gode far” er et begrep alle uten videre relaterer seg til. Vit hva vi sier, forklar, og velg gjerne andre bilder også.

3. Ikke la et ullent ”tilgivelseskrav” støte mennesker bort. 
Anerkjenn at tilgivelse er vanskelig, anerkjenn at mennesker ikke alltid klarer å tilgi. Vi skal ha Jesus som forbilde, vi er ikke Jesus!

4. Når krenkelser skjer må vi romme dem. 
Vit hva som skjer blant unge, vit hva mobbing er, vit hva rus, seksualisert atferd osv er. Ikke bruk skylapper.

5. Undervis om tilgivelse. 
Undervis om hva tilgivelse er, ikke kom med lette løsninger. Forklar bønnen i Vår Far, må man tilgi alle krenkelser for å være et Guds barn? Vis at Gud er på de svakes side.

6. Trosopplæringen må ha kunnskap. 
Ikke alle barn har det bra. Når vi sier barn kan komme til Jesus med alt, forventer de en kjapp løsning. Vit hva vi sier. Velg sanger av klokskap; som et barn kommer hjem om kvelden… ikke alle favner er like trygge. Jesus spør om du er tøff nok til å møte mobberne med et smil: Vi må ha kunnskap om mobbing. Mobbing er veldig alvorlig, vi må ikke skape tilleggsbyrder!

7. Ha klare rutiner og retningslinjer i samtaler med sårbare mennesker. 
Vær tilstede for den enkelte. Lytt, ikke tving den andre til å tilgi.

Liv Nesse Amundsen

Du finner Liv på:

Ta gjerne kontakt om du har tanker eller innspill til temaet vi snakker om. 

Musikk: 

Warm It Up by Arpeggio Creative – licensed under a  Creative Commons License.