Velg en side

Mange brev - samme innhald

Det er mange ting som skal på plass når ein flyttar!
Ein av desse tinga er fastlege… Men dette er ikkje så enkelt som ein kanskje skulle tru! I allefall dersom ein flyttar til Stord… Her er det ingen fastlegar med ledig kapasitet for tida..

Helfo informerar
Helseøkonomiforvaltningen har fått beskjed frå folkeregisteret om at vi har flytta på oss. Heile familien har flytta, og då er det jo rett (om ikkje heilt rimelig kanskje) at alle må få kvar sitt brev, med nøyaktig same informasjonen!

Økonomi
Kanskje ikkje heilt genial økonomiforvalting der…? Men det er kanskje sånn det må være…

Mange gode grunnar til å flytte til Stord!
Men fastlegesystemet er nok ikkje ein av dei…

😉