Velg en side
Bibelpod – Episode 67 –  Det er lurt å fortelle ting til Jesus

Bibelpod – Episode 64 – Guds rike er kommet nær

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 1.14-15? Jesus begynner sin gjerning  14 Etter at Johannes var blitt fengslet, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium 15 og sa: «Tiden er inne, Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet!»...
Bibelpod – Episode 67 –  Det er lurt å fortelle ting til Jesus

Bibelpod – Episode 63 – Relasjon ikke prestasjon

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 1.9-13? Jesu dåp og fristelse  9 På den tiden kom Jesus fra Nasaret i Galilea og ble døpt i Jordan av Johannes. 10 Straks han steg opp av vannet, så han himmelen dele seg, og han så Ånden komme ned over seg som...