Velg en side

ImF-UNG lanserer Preik.tv
– en videoressurs med relevant og treffende forkynnelse til bruk i ungdomslag.

Dette er altså det eg har omtalt som et #spennendeprosjekt!
– Som ungdomsleder har jeg opplevd at det både er et behov for og spørsmål etter hjelp til andaktsopplegg for ungdom. Jeg observerer også at en del benytter filmklipp fra YouTube som hjelp eller supplement for andakt. Derfor lager vi nå denne ressurssiden som vil gi begge deler.

I ett år har eg vært prosjektleder for Preik.tv som ble landsert 5. januar.
Preik.tv vil inneholde korte undervisnings-videoer på 2-4 minutt. De kan fungere som en introduksjon til en andakt, aktualisering av et tema før en samtale i grupper, eller som en kort appell. Siden er derfor ikke primært en side tenkt til nettevangelisering, men en ressursside for alle som driver kristent arbeid.

I tillegg vil nettsiden utstyres med ressurser til lederne for videre formidling.
Som for eksempel spørsmål til samtale i grupper rundt temaet eller linker til andre relevante nettsider som tar opp det samme temaet.   Når Preik.tv åpner 5. januar ligger 3 episoder klare.  Målet er 10-12 videosnutter i året. Enda mer dersom økonomien tillater det.

Feedback?
Sjekk ut siden og kom gjerne med innspill!