Velg en side

Illustrasjon: Shutterstock.com

Stadig flere barn tar i bruk Internett i ung alder.

25 prosent av 5- og 6-åringer bruker nette i 2010 mot 8 prosent i 2003. Dette viser funn i undersøkelsen til Medietilsynet “Barn og digitale medier 2010”.

Som foreldre gir dette oss en del utfordringer.
Undersøkelsen viser blant annet at under 5 prosent av foreldrene er opptatt av risiko knyttet til personvern, fremmede personer og reklame, mens 25 prosent bekymrer seg mest for barnas tidsbruk i forhold til Internett. 9 av 10 foreldre mener at fordelene ved å bruke Internett er større enn ulempene. Spill, videoer og chatting er de mest populære nettaktivitetene blant de unge.

Positivt innhold?
Vi vet at det på Internett finnes mye som vi ikke ønsker at barna våre skal havne bort i. Foreldre gjør lurt i å sette seg inn i de farene som finnes! Her kan organisasjonen BarneVakten være til god hjelp!

Men har du som forelder brukt tid på å finne fram de gode nettsidene til barna dine?  Og har dere utforsket disse sammen? Kan det hende at vi blir så opptatt av å unngå farene at vi går glipp av alle de gode ressursene som finnes på nett?

Både for store og små finnes det mye å boltre seg i på nett!
For enhver smak? Fra et kristent perspektiv gir superblink.no og nettsprell.no mye moro for de yngste i familien! Smootown.no er en virtuell by for fellesskap blant unge kristne. På itro.no kan både unge og eldre få mye å tenke på! ImF-Ung.no byr også på innhold for store og små, pluss linker videre til andre nettsider.

Mange menigheter og kristne organisasjoner sprer sine taler og andakter ut på nett via det som kalles for podcasting. Om du ønsker å lytte til forkynning av Guds ord, har du absolutt muligheten til det! Større muligheter en noen generasjon før oss!

Noe å dele?
Det er sikkert andre nettsider som burde blitt nemt! Du kan jo fortelle om dem i en kommentar?

Ubrukte muligheter?
Min erfaring når jeg snakker med folk er at alt for få benytter seg av de gode mulighetene Internett gir. Både muligheten til selv å hente ned innhold, og til å delta med å publisere ting på nett. Internett kan og bør brukes til mer en kun det å lese nyheter og sjekke nettbanken…

En god tradisjon
Kristne har opp gjennom historien vært flinke til å ta i bruk tilgjengelig teknologi. Fra det romerske veisystemet, boktrykkerkunsten, radio og tv. Men er vi like flinke i dag? Internett gir oss enda flere muligheter en andre mediekanaler, og til en helt annen prislapp! Derfor bør vi som kristne være enda mer på hugget for å bruke denne kanalen til å nå ut med vårt budskap.

Digitalt innfødt
De som vokser opp i dag, er ikke nødvendigvis født med ski på bena. Det er større sjanse for at de er født med en iphone eller en pc i hendene… Desto større behov er det for god opplæring i positiv bruk av disse verktøyene. Det er en utfordring! Spesielt dersom en ikke selv har lært seg å bruke de mulighetene som finnes…

Tar du utfordringen?
Eller slipper du barna ut på egen hånd?   Jesus sa ”den som leter, han finner”, det er sant også på nett! Hva leter du etter? Og hva vil du at dine barn skal finne?