Velg en side

«Mobilen er like viktig som den er selvfølgelig», ble det poengtert i podcasten MediaPuls sist uke. For stadig flere mennesker verden over er internett og mobil blitt en sentral del av hverdagen.

Hvilke konsekvenser har dette for vår misjonstenkning og vårt misjonsarbeid?

I løpet av de siste 25 årene har ca. halvparten av verdens befolkning tatt i bruk internett. Anslagsvis 3,2 milliarder mennesker var på nett ved utgangen av 2015, mens det antas at ca. 6. milliarder mennesker vil være på nett i 2020. Med andre ord vil sannsynligvis nesten 3 milliarder nye mennesker logge seg på nettet i løpet av de kommende 4 årene, og da mest sannsynlig via en mobiltelefon.

Om kort tid kan vi altså nå ut til nesten alle mennesker på kloden via små, men smarte mobiltelefoner.

Hva betyr dette for global kristen misjon?

Sosiale medier er nettbaserte tjenester som legger til rette for kommunikasjon fra mange til mange. Innholdet skapes i stor grad av brukerne selv.

De sosiale mediene har i løpet av få år endret vår mediehverdag. Ikke minst takket være det svært populære nettverkssamfunnet facebook. Grunnleggeren Mark Zuckerberg har faktisk som målsetning at facebook en dag skal knytte sammen alle mennesker på kloden.

27. august i 2015 var for første gang over en milliard mennesker koblet på facebook. Det betyr at 1 av 7 personer i verden var logget på den samme nettplattformen, altså et nettsamfunn med 1 milliard innbyggere. Det er selvsagt viktig at vi fortsatt sender misjonærer til andre land.

Men er det ikke like strategisk å sende digitale misjonærer ut på facebook?

Det samme gjelder selvsagt andre sosiale medier – som blogger, Instagram, Snapchat, Twitter og Youtube. Dette illustrerer at vår mediehverdag er blitt dramatisk endret i løpet av få år.

Internett som plattform skaper en ny medievirkelighet, både for de profesjonelle medieaktørene i nyhets- og underholdningsbransjene og for oss vanlige mediebrukere. Ofte beskrives dette med uttrykket «medienes demokratisering», det at vi både er mediebrukere og medieprodusenter.

Gjennom internett og de sosiale mediene er vi blitt våre egne redaktører og publisister.

Dermed er alle kristne, som Jesu disipler og vitner, blitt mediemisjonærer i egen mediehverdag.

Dette fører til flere sentrale spørsmål:

  • Hvordan utrustes kristne til å bli effektive og mobile misjonærer og vitner?
  • Hvordan skape en sunn bevisstgjøring om bruken av nett og mobil?
  • Hvor mye satser vi egentlig på internett som misjonsutfordring?
  • Tar vi på alvor at mobilen er like viktig som den er selvfølgelig, verden over?

Det finnes en rekke viktige pionertiltak innenfor digital misjon. Et sentralt eksempel er Jesus.net som er et globalt internasjonalt nettverk av mere enn 50 kristne organisasjoner som er involvert i evangelisering og disippelgjøring på nettet.

Hver av partnerne jobber systematisk med å nå folk på nettet der de er, ta folks spørsmål, tvil og livssituasjon på alvor, og så presentere evangeliet på en troverdig og attraktiv måte.

I Norge er det nettstedene omgud.net og mystory.me som er inkludert i dette globale nettverket.

På de sosiale mediene gjelder det naturlige, det ekte og det personlige. Derfor får vi til stadighet en rekke naturlige anledninger til å dele om vår kristne tro på disse digitale arenaene. Dette kan skje på så mange ulike måter, ikke minst avhengig av vår situasjon og vår personlighet.

Vi kan her nevne følgende eksempler på hva vi kan dele: et tankevekkende sitat, en personlig erfaring, en kommentar til en aktuell nyhetssak, et foredrag, en debatt eller en preken, eller en personlig opplevelse fra helgens gudstjeneste eller møte. Her er det viktig å la mangfold og kreativitet blomstre.

Jesus løftet en dag blikket og så utover en mengde folk og sa:

«Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.»

Så er spørsmålet om vi også ser den mobile misjonsoppgaven. Verken du eller jeg kan alene nå ut til alle på nett. Men sammen kan vi nå våre nettverk.

Misjonskallet gjeller alle, både de som krysser landegrenser og de som krysser digitale grenser. Hvilke konsekvenser får det for din og min neste oppdatering på facebook, snap, instagram eller twitter?

Lars Dahle
NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og Damaris Norge

Kjetil Fyllingen
ImF Ung og Damaris Norge.

Publisert i Dagen 14. april 2016