Velg en side

På TV
I dag skal Petter – Medielederen i ImF, og jeg være med på Visjon Norge sin sending.

Evangelisering på nett
Målet er å fortelle folk om omGud.net og kinokampanjen vår. Jeg liker meg absolutt best bak kamera, men hva gjør en ikke for å fortelle om noe en tror er viktig..?

Her forteller Petter litt om det som er greiene: