Velg en side

En bra bok!

Vær alltid beredt til å forsvare det håpet vi som kristne har! Dette er oppfordringen vi får av Peter  i 1.Peter 3.15.

Er vi det?
Er du forberedt til å bli ”grillet”?
Kan vennene dine stille spørsmål til deg om kristen tro, og forvente å få fornuftige svar?

Apologetikk?
Ordet forsvare, kommer fra gresk ”apologia”. Apologia var det forsvaret forsvarsadvokaten leverte i en rettssal. I kristen sammenheng betyr det å forsvare, eller å begrunne troen, i møte med innvendinger og angrep.

Beredt?
For å være beredt, må vi være forberedt. Vi må ha tenkt gjennom aktuelle problemstillinger, før vi får spørsmålet.  (Får vi spørsmål vi ikke kan svar på, kan vi være ærlige på det! Men da er det også bra om vi kan svare at det vil vi undersøke saken, slik at vi kan ta diskusjonen opp igjen på et senere tidspunkt)

Studere?
Det krever arbeid! Kunnskap kommer ikke av seg selv. Heldigvis har vi tilgang på enorme ressurser i bøker eller via nett!

Leter du?
Jesus sa ”Let, så skal dere finne…”
og i dag, med internett, er det enda flere muligheter til å lete…

Men hvor skal vi begynne å lete?
Her kommer noen tips:

Bøker du kan sjekke ut

Nettsidene du kan  sjekke ut:

Podcast du kan sjekke ut:
På “avansert” nivå:

Har du noen tips om bøker, nettsider eller podcast?