Velg en side

Har du noen innspill?

På UL skal jeg ha et lite seminar for ledere om det å være en leder i sosiale medier.

Hvordan skal en leder forholde seg til at de en er leder for ønsker å være venn på facebook, eller at de følger på instagram eller twitter. Er det noe en bør ha et bevisst forhold til…?

Hvordan leder du i sosiale medier?

Hvordan leder du i sosiale medier?

Hva sier Bibelen?

Det står ikke se mye om facebook i Bibelen…

Men det står en del om det å være leder, så prinsippene fra dette kan vi lett overføre til dagens sittuasjon.

Paulus utfordrer Titus

“Vis deg selv i alle ting som et forbilde i gode gjerninger, med uforfalsket lære, verdighet, sunn og ulastelig tale, så hver motstander må bli til skamme fordi han ikke har noe ondt å si om oss.”
Tit 2.7-8 

Kan det være en god utfordring til oss som er ledere i dag, både i sosiale medier og i hverdagen offline?

Jeg har mange tanker om dette som skal samles og organiseres før UL, kanskje du kan hjelpe meg med noen konkrete tips eller tanker du har?

  • Hva utfordrer deg som leder i sosiale medier?
  • Har du noen gode eller dårlige eksempel på hvordan kristne ledere oppfører seg i sosiale medier?
  • Synes du jeg er et dårlig forbilde med alle disse oppslagene om grønn smoothie…??

Vet du ikke hva UL er for noe?

UL er en av Norges største kristne ungdomsfestivaler. Årets festival finner sted 29.juli.-2.august 2014 i Kongeparken, Ålgård. Årets tema er “Hellig”.

UL anbefales på det varmeste!