Velg en side

Ut på tur

På onsdag måtte jeg en liten tur ut av hjemmekontoret mitt.

Jeg tok på «Damaris Norge hatten», satte meg i den gamle Toyota Corollaen min og freste 36 kilometer sør til Solgry ungdomssenter.

Det er alltid like spennende om bilen kommer seg opp Bømlafjordtunnelen, men det gikk bra denne dagen også.

Bilen er forresten ikke så ren nå lenger…

Hvorfor denne utflukten?

Jeg skulle bidra på en «fagdag i kristendom» for lærere ved Danielsen-skolene.

Tema jeg skulle snakke om var: «Å formidle kristen tro med relevans, troverdighet og respekt»

Et veldig spennende tema å få dele noen tanker rundt.

For dette er vel noe alle vi kristne ønsker å gjøre; formidle kristen tro med relevans, troverdighet og respekt i møte med de menneskene vi har rundt oss.

Dette kan være ganske utfordrende både for lærere og alle oss andre som på en eller annen måte prøver å kommunisere hva kristen tro handler om.

Kort oppsummert…

Jeg har lyst til å dele litt av det jeg snakket om her.

Du kan også se deler av presentasjonen jeg brukte.

Det hadde vært kjekt å få brukt dette seminaret flere ganger, så synes du at det virker som et aktuelt tema er det bare å ta kontakt med meg, eller Damaris Norge.

Hvordan formidle kristen tro med relevans?

Hva betyr ordet relevant?

Jeg har egentlig aldri hatt en klar definisjon av ordet relevant klart for meg.

Derfor måtte jeg google litt og utfordre folk på Twitter til å komme med innspill.

Kort fortalt tenker jeg at relevans handler om nærhet.

I Cambridge dictionary blir relevans definert slik:

«connected with what is happening or being discussed»

For oss som ønsker å kommunisere kristen tro med relvans handler det om å finne måter å vise at tema vi prøver å formidle er nært knyttet til mottakerens liv.

For en tid tilbake hørte jeg et seminar med en som sa at vår største utfordring er at

«Vi svarer på spørsmål folk ikke stiller»

Stemmer dette?

I tilfelle må vi se over strategien vår en gang til.

Kanskje vi først må finne ut hvilke spørsmål folk stiller? 

Jeg tror de store livsspørsmålene er aktuelle.

De komme i alle fall ofte frem i filmer og tv-serier.

Men kanskje våre svar blir presentert på et sted der folk ikke er?

Eller i en språkdrakt som folk ikke forstår?

Hvordan være relevant?

I Damaris Norge er vi opptatt av å lære av Paulus.

Måten han studerte kulturen og brukte det han lærte når han skulle presentere troen for nye mennesker.

Du kan studere dette i Apostlenes gjerninger 17.

Paulus kommer nær livet til de han skal formidle til.

Han kjenner hvile avguder de tilber og han vet hvilke diktere de ser opp til.

Gjør vi som Paulus?

Min erfaring er at «Damaris-tilnærmingen» er en veldig god måte å vise at kristen tro er relevant.

Kan vi lære av P3?

Det er interessant å høre hvor opptatt NRK P3 er av å lytte til målgruppen de ønsker å nå.
De går virkelig i dybden før de produserer et program.

Jeg anbefaler at du ser seminaret til Gisle A. Gjevestad Agledahl fra Social Media Days i 2018.

Der forteller han om måten de jobber for å kjenne målgruppen.

Han forteller også om hvilke behov de ser blant unge i dag.

Har kristen tro noe å formidle til de som kjenner på slike behov?

Hvordan formidle kristen tro med troverdighet?

Det vi formidler må ikke bare være relevant, det må også være troverdig.

Det er mange faktorer som spiller inn her.

De retoriske grunnprinsippene ethos, pathos og logos spiller en viktig rolle.

Mye kan sies om dette, men i seminaret mitt var det mest fokus på logosapologetikk / trosbegrunnelse.

Hva handler trosforsvar om?

  • Å beskrive hva den kristne tro går ut på
  • Å begrunne hvorfor vi mener den kristne tro er sann
  • Å svare på innvendinger mot den kristne tro
  • Å spørre – gå fra å svare på spørsmål, til å utfordre andre livssyn.

Hvordan formidle kristen tro med respekt?

Dette er en stor utfordring i vår tid der begrep som respekt fort blir blandet sammen med aksept.

Når Peter oppfordrer til trosforsvar sier han:

«gjør det ydmykt og med gudsfrykt, så dere kan ha en god samvittighet.»

Vi skal ikke først og fremst vinne diskusjoner, vi skal vinne mennesker.

Respekt handler om å «se om igjen» eller «å se en gang til».

Klarer vi å se en gang til på menneskene og argumentene vi møter?

Se en gang til på vår egen overbevisning?

Hva tenker du?

Hvordan møter vi hverandre med respekt?

Her er noen lenker jeg delte i løpet av seminaret:

En lenke jeg ikke delte i seminaret, men som du kan kikke på:

Er dette et aktuelt tema?

Som nemnt, det hadde vært kjekt å få brukt dette seminaret flere ganger, så synes du at det virker som et aktuelt tema er det bare å ta kontakt med meg, eller Damaris Norge.

LagreLagreLagreLagre

LagreLagre

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre

LagreLagre