Velg en side

Skal du hold en andakt?

Her er noen lekendelette tips om hvordan du kan forberede og holde en andakt.

For en tid siden ble jeg intervjuet av Snakkomtro.no

En veldig bra nettside som Damaris Norge driver.

Jeg fikk spørsmål om hvordan jeg forbereder og holder en andakt, så viss du lurer på det kan du jo lese intervjuet.

intervju

Noen tips og triks…

Hva er det første du gjør når du skal forberede en andakt?

Det kommer an på om jeg har fått et tema, eller om jeg skal velge tema selv.

Hvis du har fått et tema, er det «lettere» for da er det bare å gå rett på. Men har du ikke det, må du jo søke Gud for å «få roen» for hva du skal ha andakt om.

Ellers er det jo viktig å finne ut av hvem som er målgruppen og hvem det er jeg skal snakke til.

Alder, hvilken bakgrunn de har, hvor mange og hvordan settingen er rent fysisk, det vil si om det er mulig å bruke projektor og lignende.

Hvordan tilpasser du andakten til målgruppen?

Tenker at Paulus i Apg 17 gir oss et godt eksempel på dette.

Når han møter jøder i synagogen starter han med å vise til skriftene i GT, og argumenterer ut fra disse og viser at Jesus er Messias.

Men når han er på torget i Aten, og snakker til en målgruppe som ikke kjenner til skriftene (eller er interessert i disse), starter han med å ta utgangspunkt i noe som målgruppen er opptatt av.

Han drar fram interessen for avguder, og det å tilbe noe, og han benytter seg av dikt fra datidens «populærkultur».

Men også her «lander han» med fokus på Jesus og hva han har gjort.

For meg betyr det at det kan være ganske stor forskjell på hvordan jeg legger opp en andakt til kristne ungdommer, og til ungdommer som ikke kommer fra en kristen bakgrunn.

Men målet er hele tiden å peke på Jesus.

Hvor viktig er det å vise at bibelteksten er relevant?

Bibelteksten er relevant i seg selv fordi det er Guds ord. Men vi må kanskje jobbe med å vise at den er relevant, og på hvilke måter den er relevant i dag.

Vi forteller ikke kun bibelhistorien om David og Goliat, for eksempel, fordi det er en spennende og blodig historie. Vi må finne ut hva vi kan lære av den historien i dag, og spesielt hva denne historien viser som et forbilde på Jesus.

Hvilke talere har du som forbilder?

Jeg lytter til mange talere, for eksempel Tim Keller og Matt Chandler for å nevne noen. Men jeg vet ikke om jeg vil kalle de forbilder.

Med ordet forbilde tenker jeg det ligger et ønske om å bli som og være som den personen. Det kan gå fryktelig galt.

Vi er skapt og utrustet forskjellig, og det er ikke tanken at vi skal være kopier. Så å lytte til mange, og lære av de, men samtidig utvikle sin egen greie tenker jeg er lurt.

Hvilke råd vil du gi til de som ikke er så vant til å holde andakter, men som ønsker å prøve på det?

Just do it..
– Finn ut hva du vil si
Hvem du skal si det til
Hvordan du skal si det slik at de får lyst til å lytte, og faktisk forstår og husker det du har sagt
Si det
Sett deg…
– Gjør det igjen

– – – – –

Bruk SnakkOmTro

Det fine er jo at snakkomtro.no hjelper deg med mange gode ressurser til!
Både aktualiseringer og ferdige andakter – og masse mer –
Så har du ikke sjekket ut den siden enda, bør du ta en kikk! 

Her kan du forresten få noen tips om bruk av PowerPoint i andakter:

 


Det er lekendelett å holde kontakten

Klikk på bilde, så kan vi koble via et eller annet sosialt medium 😉

LagreLagre