Velg en side

Å være kristen på arbeidsplassen

Anders Torvill Bjorvand kom i sommer ut med en bok som du bør sjekke ut! Uansett om du er student, yrkesaktiv eller pensjonist tipper jeg denne boken kan gi deg noe å tenke på…

Kanskje gir den deg også lyst til å lese videre i noen av de bøkene som boken linker videre til.

Bygge guds rike  - Anbefalt bok!

Bygge guds rike – Anbefalt bok!

Mest av alt håper jeg boken vil gi inspirasjon og utrustning til å leve livet som ”hverdagskristen”.

Hver dag, samme hvilken jobb du er i (eller om du er student, pensjonist, ufør eller hjemmearbeidene osv.) .

A eller B lag?

Er det slik at det finnes et A og B lag av kristne. At de som jobber ”fulltid” i misjonen er A laget, og at de andre ikke jobber ”fulltid” for Gud og dermed havner på B laget?

Her svarer Anders et rungende NEI!

Vil du lese ”kortversjonen” kan du sjekke ut leserinnlegget på verdidebatt!

Drømmen med boken er å gjenreise arbeidets verdighet og høyere hensikt, og gi alle frimodighet til å tjene Gud i den jobben de har.

Kristenlivet er ikke noe som bare leves på søndagen, men det er et liv som leves sju dager i uken.

Boken begrunner denne tanken, og gir deg konkrete eksempel på hvordan dette ser ut i praksis. Både fra forfatterens eget liv og fra ulike andre yrkesgrupper.

Full stilling

Vil du jobbe sammen med Anders...?

Vil du jobbe sammen med Anders…?

Bjorvand tilbyr alle som leser boken full stilling…
Ikke i Kommunion as, medie- og kommunikasjonsselskap som Bjorvand er grunnlegger og sjef for, men i ”vikarbyrået” Godpower…

Lurer du på hva dette innebærer?

Da bør du kjøpe boken

Eller lydboken!

Grunner til å lese boken

Tema er veldig aktuelt
De fleste av oss skal på en eller annen måte arbeide store deler av livet. Hvordan vi best mulig kan tjene Gud i den jobben vi har, bør være aktuelt for kristne å bruke litt tid og tanke på.

Boken er lett å lese
Språket er lettfattelig og kapitelene er korte og greie. Så selv om du ikke er en som elsker å lese bøker, tror jeg denne vil fungere bra.

Boken kan brukes i en samtalegruppe
Helt bakerst i boken finner du opplegg for hvordan du kan bruke boken i en forsamling eller en bibelgruppe. Så logg inn på k-stud.no å søk om støtte…

Et godt utgangspunkt for videre studie
Boken er på et innføringsnivå, og fungerer veldig bra til nettopp dette. Den legger et godt grunnlag for å jobbe videre med tematikken. Bak i boken finner du en liste over anbefalt litteratur, slik får du god hjelp til å gå videre inn i tema.

Boken som ”mangler” på denne listen er ” Gjør som Gud – bli menneske” av Stefan Gustavsson. Jeg anbefaler denne i kombinasjon med Bygge Guds rike, da denne går enda dypere inn i teologien…

Du kan komme med innspill
Du har mulighet til å komme med dine tanker og innspill. Enten via byggegudsrike.no/ressurser eller på facebooksiden til boken facebook.com/byggegudsrike

Måten boken er skrevet på…
Som nettkonsulent har det ”varmet mitt netthjerte” å se måten Bjorvand har utnyttet de mulighetene nettet gir i prosessen med å skrive boken. Han har delt tanker fra boken, og gitt folk mulighet til å komme med innspill og bidra til boken.

Derfor finner du også en lang liste over bidragsytere i boken. Dette tipper jeg har vært med å styrke innholdet i boken, og jeg vil tro at det også spiller inn på salgstallene for boken….

Så kommende forfattere, se og lær!

Det jeg savner i boken

Refleksjonsspørsmål etter hvert kapittel hadde vært fint
Selv om du finner samtalespørsmål bakerst i boken, tror jeg det ville gjort boken enda bedre om det var noen konkrete refleksjonsspørsmål til hvert kapittel. Da ville en enda lettere involvert temaene i boken, inn i sitt eget liv.

Kan det tenkes at Gud kaller oss til alle typer arbeid?
Dette er et spørsmål som stilles i boken, og det kan være lett å svar ja til dette. Men stemmer det?
Finnes det yrker eller arbeidssituasjoner en kristen bør unngå?

Hva om du jobber i en bedrift som driver rovdrift på naturressurser, eller utnytter andre mennesker? Vil en ha mulighet til å påvirke innenfra, eller burde en heller bruke gavene sine en annen plass?

Boken har en gjennomgående positiv vinkling, og kanskje er det helt bevisst at dette spørsmålet ikke blir tatt opp (så vidt jeg fikk med meg i alle fall, men det kan jo være jeg overså noe..?) Men jeg synes det kunne vært interessant å fått noen tanker om dette fra forfatteren også.

Valgets kval
Jeg tror mange sliter med å velge når de vurderer studie og jobb. Et kapittel med noen tanker om dette og litt veiledning på hvordan en kan finne ut av hva Gud kaller en til kunne vært med å styrke boken.

Det jeg håper kommer fremover

Noen vil ha mulighet til å arrangere, eller delta på et seminar, med Bjorvand der tematikken i boken tas opp. Det tror jeg mange kan ha nytte av.

Generelt håper jeg at boken kan bidra til å sette dette tema mer på dagsorden blant kristne.

Norge trenger mennesker som ser at de har et kall til å leve og arbeide for Gud om det er som ansatt i en menighet eller om det er som leder av en bedrift osv.

Derfor håper jeg at det ikke slutter med boken, men at mange kommer med sine tanker.

At det blir en dialog på nett, i menigheter og på arbeidsplassen.

Jeg har et mål om å få til en egen serie med Anders på preik.tv slik at vi kan ta opp temaet der. Så det kan du jo glede deg til!

Hva med en podcast?

Det hadde også vært bra med en egen podcast, eller videoserie, der folk i ulike yrker deler sine tanker om hva det vil si å være kristen på arbeidsplassen. Slik at vi kan lære av hverandre og finne inspirasjon i vårt eget yrkesliv.

NB: En liten ”disclaimer”

Jeg kjenner Bjorvand fra turene vi har hatt sammen i Jesus.net sammenheng, og han er en av de innen ”nettverdenen” jeg ser mest opp til.

Når han kom ut med denne boken, spurte jeg om det var aktuelt å skrive en liten anmeldelse her på bloggen. Derfor fikk jeg tilsendt boken fra forlaget, og har brukt ferien til å pløye gjennom den.

PS: En liten personlig sak til slutt..

Jeg er en av de som til nå i mitt yrkesaktive liv har jobbet i ymse stillinger i kristne organisasjoner. Jeg har derfor ikke hatt en jobb der det er spesielt vanskelig å være ”kristen på arbeidsplassen”.

Jeg har en litt annen opplevelse når det kommer til dette med A og B lag. For jeg har heller følt på at det er vi som jobber i ”misjonen” som er på B-laget…

At det av og til oppleves som om folk lurer på om jeg ikke snart skal få meg en ”skikkelig jobb”, og på den måten kommer over på A-laget…

Lurer på om det er andre som har følt på dette?

Sånn sett ønsker jeg velkommen tanken om at det ikke finnes verken et A eller B lag, men at vi alle er på samme lag  😉

Vi er alle skapt av Gud og kalt til fellesskap med han, både på den ene og den andre arenaen i livet.

Blir du med og bygger Guds rike? 

deleknapp