Velg en side

Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 9.30-32

Jesus taler på ny om sin død og oppstandelse

30 De brøt opp derfra og la veien gjennom Galilea. Han ville ikke at noen skulle få vite det, 31 for han var opptatt med å undervise disiplene sine. Og han sa til dem: «Menneskesønnen blir overgitt i menneskers hender, og de skal slå ham i hjel, og tre dager etter sin død skal han stå opp.»

32 Men de skjønte ikke hva han sa, og de våget ikke å spørre ham.

Det er typisk at en disippel ikke helt forstår

Derfor er det lurt å stille spørsmål.

I denne Bibelpoden deler jeg et tips om at det går ann å stille alle de spørsmål du måtte ha til en e-coach i en «Personlig samtale» på kurs.omGud.net. 

Kanskje det er aktuelt for deg?