Velg en side

Har du sett denne?

Litt av en gjeng
Barry Levinson har mange gode skuespillere med på laget, når han skal lage film om livet til dr. Jack Kevorkian.

Med Al Pacino i hovedrollen, og Susan Sarandon, Danny Huston, Brenda Vaccaro og John Goodman i andre sentrale roller, skal det ikke stå på skuespillerne. De gjør som forventet en veldig god jobb!

Basert på en sann historie
Livet til legen som med en hjemmelaget “barmhjertelighetsmaskin” frontet eutanasidebatten i USA på 1990-tallet er ganske tankevekkende.

Når tema er dødshjelp og assistert selvmord sier det seg vel selv at dette neppe er en feelgood film. Døden er ikke det temaet vi liker mest å tenke på, selv om det er et tema som angår oss alle.

Er det slik som dr. Jack Kevorkian ”slår fast” når vi møter han ”bak filmen”, at vi kommer fra ingenting og går tilbake til ingenting?

Spørsmålet om dødshjelp er absolutt et aktuelt livssynsspørsmål. Hva vi tenker om livet, og hvor vi kommer fra får stor betydning for hva vi tenker om døden…

Ordspill
You Don’t Know Jack, er en ganske artig tittel. Det handler ikke kun om at de aller fleste av oss ikke kjenner denne personen Jack. Men det er et uttrykk som betyr ”du vet ingen ting”.

Og sånn er det vel også for oss, at vi vet egentlig ganske lite om hva som skjer når vi dør. Vi har tillit til noe, en trosoverbevisning om hva som skjer. Enten det er at en tror på et evig liv, reinkarnasjon eller ingenting…

Vitenskapen?
Rettsmedisineren konkluderer med at ”kun vitenskapen gir oss ingen argumenter” for hvorfor det Jack gjør eventuelt skulle være galt. Om eutanasi er galt eller ikke, kan altså ikke vitenskapen svare for. Her må det andre vurderinger inn.

Jack sier selv at han ”heiser seil, men er uten ror”.
Han gir bånn gass for saken han kjemper for, men er uten ror?
Hva tror du han mener med dette?

Han innrømmer også at motivasjonen for å gjøre det han gjør til syvende og sist er av egoistisk karakter, for det kan jo hende at han selv en dag vil ønske seg en hjelpende hånd i døden. Det er altså ikke omsorg for pasientene som er det viktigste for han…

Rettsaken
NB: spoilers

Til slutt havner han på tiltalebenken for å aktivt å ha tatt livet av en av pasientene som ønsket å avslutte livet. I stede for å fokusere på følelsene, skal de nå se på fakta og Jack blir dømt for ”Second Degree Murder” altså et mord som ikke er overlagt eller planlagt på forhånd.

Mot slutten av filmen slår dommeren fast:

”Vår nasjon tolererer ulike meninger for vi har en sivilisert og fredlig måte å løse våre konflikter. Vi har midlene og metodene for å protestere mot lover vi er uenige i. Man kan kritisere loven, forelese om lovene, snakke med mediene eller be om stemmer, men mann må alltid holde seg innenfor de grenser loven gir. Man får ikke bryte loven eller ta den i egne hender.”

Hva tenker du om dette?

Flere sider?
Det er mange sider til eutanasidebatten, og vi kan ha godt av å prøve å se saken fra flere sider. Derfor kan jeg uansett hva du måtte mene anbefale å ta en kikk på denne filmen!

Bruke både fornuft og følelser til å evaluere de synspunkt som kommer frem…