Velg en side

Det er helt normalt å kjenne på tvil

Det er ikke unormalt å kjenne på tvil. Heldig vis blir ikke Jesus sur og innesluttet når noen tviler. Det ser vi i evangeliet etter Lukas 7-18-35.

Johannes tvileren

Eller døperen Johannes som vi kanskje helst kaller han.

Johannes sitter i fengsel. Han har havnet helt på sidelinjen.

Sitter i mørke og lurer på om han egentlig har sett lyset.

Han som hadde pekt på Jesus og erklært:

«Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd.»

Usikker

Hadde han egentlig hørt den stemmen fra himmelen som sa til Jesus «Du er min Sønn, den elskede…»?

Det hadde vært sterke opplevelser, men nå var alt annerledes og fremtiden så ikke lys ut.

Det er ikke vanskelig å forstå at tvilen kom rullende frem fra skyggene i fengselet.

Hva er lurt å gjøre når en tviler?

Kanskje vi kan lære litt av historien til Johannes?

Han er ikke alene
Johannes har folk rundt seg som han kan snakke med, og han er åpen med dem om tvilen.

Han tar spørsmålet til Jesus
Siden Jesus ikke blir sur når noen tviler er det lurt å si fra om tvilen.

Vi kan ikke gjøre det helt på samme måte som Johannes, men vi kan være ærlige når vi ber.

Han lytter til svaret
Jesus sier ikke at nå må Johannes skjerpe seg, gå inn i seg selv og kjenne på følelsen av tro.

Jesus viser til to ting. Det som har skjedd, historiske hendelser.

Og han peker på at det som skjer er oppfyllelse av profetier i skriftene.

Dette er noe Johannes og vennene hans kan undersøke selv, og se at det er troverdig.

Hva gjør du når tvilen kommer?

  • Har du venner du kan snakke med?
  • Sier du det til Jesus?
  • Undersøker du de historiske kildene og ser du etter svar i Bibelen?

Jesus blir ikke sur og skuffet når noen tviler

Les teksten i evangeliet etter Lukas 7.24-34.

Jesus snakker ikke negativt om Johannes.

Ti bud for tvileren

Sjekk ut

Vil du lese mer om tvil?

Da anbefaler jeg at du sjekker ut ressurseneSnakkOmTro 


Det er lekendelett å holde kontakten

LagreLagre