Velg en side

Morgenandakten på NRK har lenge vært viktig for mange. En positiv start på dagen, der en får noe å tenke på, knyttet til kristen tro.

Organisasjonen Tro & Medier som jeg jobber for får en del henvendelser knyttet til morgenandakten.

Det kan være positive tilbakemeldinger når en er takknemlig for det en har fått høre, men det er ofte frustrasjon over innholdet.

Mange har et håp om at dette burde Tro & Medier kunne ordne opp i, ta en prat med NRK og sørge for at innholdet i morgenandakten stemmer overens med klassisk kristen tro.

Så enkelt er det ikke.

Men det er noe vi har diskutert en del i staben, og det fikk tankene til å surre en dag jeg gikk på tur. Tanker som jeg måtte skrive ned, og som jeg nå vil dele med deg.

Det er altså tanker fra mitt hode, og ikke en offisiell konklusjon med Tro & Medier sitt syn på morgenandakten.

Hva er en andakt? 

Ordet andakt kommer fra tysk «andenken» som betyr «tenke på». NRK presenterer programmet som «kristne andakter» som skal være «tuftet på kristne verdier». Derfor er det helt legitimt å reagere dersom en mener at meningsinnholdet ikke stemmer overens med det. Da er alle i sin fulle rett til å kontakte NRK og på en saklig og god måte legge frem sin reaksjon.

Men NRK er en allmennkringkaster, ikke et kirkesamfunn eller kristen organisasjon. De har ikke forpliktet seg på en bestemt tolkning av kristen tro. 

Trenger du morgenandakten? 

Jesus sier det fint i Matteus 4.4:

«Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.»

Som kristen er det livsviktig at vi lytter til det Gud har å si til oss, at vi reflekterer over det og lar det lede oss gjennom hverdagen.

Morgenandakten på NRK kan ha en slik funksjon, de gangene Guds ord blir forkynt, men dersom du opplever at det ikke er noe som gir deg mat for ditt åndelige liv vil jeg anbefale deg å forsyne deg av andre tilbud.

NRK har heldigvis ikke monopol på å servere andakter. Den enorme demokratiseringen av mediene som har skjedd de siste 10-20 årene har åpnet opp for et koldtbord av dimensjoner for de som er åndelig sultne. Det gir oss enorme muligheter, men også store utfordringer.

Hvor finner vi den beste maten?

Her må vi hjelpe hverandre og tipse om god forkynnelse og hvilke kanaler en bør søke opp. Kanskje du skal ta en prat med din åndelige leder om hvilke kilder som kan anbefales?

Vi i Tro & Medier har nylig lansert https://www.bibelenpaapodkast.no som gjør det å lytte til Guds ord enklere enn noen gang før.  Og skulle du ha lyst til å lytte til mine korte refleksjoner knyttet til en Bibeltekst kan du sjekke ut https://anchor.fm/bibelpodden 

Trenger naboen din morgenandakten? 

Kanskje noe av smerten i møte med morgenandakten er at en skulle ønske at naboen og alle de andre som lytter til NRK skulle fått servert noen virkelig gode nyheter når de skrur på radioen.

Har du en slik smerte og frustrasjon?

Det er i tilfelle veldig bra!

Problemet er bare at Jesus ikke har utfordret NRK til å ta jobben med å fortelle videre de gode nyhetene om Guds rike.

Hvem var det Jesus gav det oppdraget?

Stemmer, det var til disiplene. Til oss som følger Jesus.

Det er ikke sikkert naboen din trenger morgenandakten, men han trenger å få høre evangeliet.

Kanskje det er større mulighet for at han får lytte om du tar deg tid til en prat med han, i stedet for å sende et brev til NRK?

Hva kan vi alle bidra med? 

Utruste og trene mennesker til å dele en bedre historie. 
Slik av vi kan formidle kristen tro på en forståelig og troverdig måte. Om det er fra en talerstol, fremfor en mikrofon eller et kamera eller i en samtale over en kopp kaffe.

Heie frem gode formidlere
NRK ønsker seg personer som er flinke til å kommunisere. Men de kjenner neppe til din favorittformidler. Kanskje du skulle sende de noen tips om hvem du tror kunne vært en aktuell formidler i morgenandakten.

Be for NRK
Ikke undervurder hva som kan hende når du ber.

Se hva som står i Jakob 5:16b-18

«Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. 17 Elia var et menneske under samme kår som vi. Han ba inderlig om at det ikke måtte regne, og i tre år og seks måneder falt det ikke regn på jorden. 18 Så ba han på ny, og da ga himmelen regn, og jorden bar igjen grøde.»

For Norge trenger evangeliet. Mennesker trenger å høre de gode nyhetene.

«Hjelp oss Jesus til å gå inn de dørene du åpner for evangeliet!»