Velg en side

Detter er vanskelig Jesus

Fortsettelsen av sletteprekenen til Jesus i evangeliet etter Lukas 6.27-36 er også vanskelig å forstå synes jeg.

Eller, den er kanskje ikke så vanskelig å forstå, men den er vanskelig å praktisere.

Hva er det du sier Jesus?

Jeg tipper at de som hørte talen for første gang var minst like spørrende som vi som kan lese den i Bibelen.

  • Hva er det du snakker om Jesus?
  • Skal vi elske våre fiender?
  • Skal vi gjøre godt mot dem som hater oss?
  • Velsigne de som forbanner?
  • Be for de som mishandler?

Kanskje de nikket mer anerkjennende når Jesus sa:

«Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem.»

Men så kommer Jesus igjen med dette om å elske sine fiender.

Hva tenker du om dette?

Hvem kan klare å elske sine fiender?

Hvem kan klare å elske sine fiender?

Ikke lekendelett

Jeg har ikke mange fiender (som jeg vet om i alle fall).

Kanskje noen hater meg?

Noen hatefulle kommentarer kan fort dukke opp på nett. Men jeg kan ikke si at jeg har opplevd det ansikt til ansikt.

Har heller ikke hørt noen forbanne meg.

Og heldig vis er det ingen som mishandler meg.

Dette var nok mye mer aktuelt for de Jesus snakket til, de var jo okkupert av Romerne på den tiden.

Men det er også aktuelt for mange kristne rundt i verden i dag som opplever forfølgelse.

Selv om jeg ikke har opplevd slike ting kan jeg fort slå fast at å oppføre seg slik som Jesus beskriver her er noe jeg ikke lekendeklett kan klare på egenhånd.

Her trenger jeg hjelp Jesus!

Hvem kan klare å oppføre seg slik?

Det tankevekkende er at Jesus klarte alt dette.

Jesus elsket sine fiender.

Jesus gjorde godt mot de som hatet ham.

Jesus velsignet de som forbannet ham.

Jesus ba for de som mishandlet ham.

Jesus ble slått, men slo ikke tilbake.

Slik er Gud

Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig. Sier Jesus.

Barmhjertig er et ord jeg ikke bruker så ofte, så jeg måtte google litt å slå opp i litt forskjellige bibler for å se hva barmhjertig egentlig betyr.

Ordet barmhjertighet er i slekt med miskunnhet (som også er vanskelig å forstå), nåde og kjærlighet.

Det handler om å «ynkes over noen», å ha medfølelse med noen som er i nød.

Det greske ordet eleos viser til en følelse som utløses når et onde eller en ulykke rammer et annet menneske.

Men det er ikke bare en følelse, det er også en handlemåte.

Gud viser barmhjertighet

Gud ser ikke bare på oss i vår nød, og føler med oss. Følelsen, kjærligheten, fører til handling.

Jesus både viser oss hvordan Gud er barmhjertig, og han utfordrer oss til å følge i hans fotspor, til å vise barmhjertighet til de rundt oss.

En viktig bønn

Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg trenger i alle fall å be om hjelp til å kunne leve i tråd med det Jesus underviser om her.

Kan du hjelpe meg Jesus?

Du ser at jeg fikser ikke dette på egen hånd!

Vil du lære mer om Jesus?

Du kan finne ut mer om Jesus i nettkurset «Hvorfor Jesus?»

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre