Velg en side
Har du sett denne?

Har du sett denne?

Mye grums
Aksel Hennie spiller Petter, bror til Knut, som også er dykker. Han var med da ulykken skjedde og prøver desperat å finne ut hva som var årsaken. Men dess mer han roter rundt i saken, dess mer grums kommer til overflaten.

En mørk historie?
Filmen Pioner setter et kritisk blikk på veien Norge gikk for å bli en oljenasjon, og skal vi tro filmen ligger det flere lik i veikanten. Ofret på oljealteret, for at vi skulle få leve i den velstanden vi har i dag.

To problem
I seg selv er filmen en helt ok triller. Men den har slik jeg ser det to problem.

Traileren
Det ene problemet er at traileren for filmen gir vekk alt for mye av innholdet i filmen. Så mitt tips er å ikke se traileren, dersom du har tenkt å se filmen..

Historien?
Problem to er litt større, nemlig spørsmålet om filmen Pioner gir en historisk korrekt fremstilling av det som skjedde i Norge på 80 tallet…? De sier at filmen er “basert på virkelige hendelser”, men i hvor stor grad? Det vet i alle fall ikke jeg, sånn helt uten videre. Du kan jo forsøke å Google deg frem til noe, men jeg tipper at vi kanskje ikke kan bli 100% sikker på svaret… (Har du peiling, kan du gjerne dele noen fakta i en kommentar).

Hva tenker du om dette?
Bør en slik film være mest mulig historisk korrekt?
Hvordan tror du en slik film er med å påvirker vår oppfatning av historien?

Utilitarisme
Denne filmen kan være et bra eksempel dersom en skal diskutere utilitarisme.

«størst mulig lykke for det størst mulige antall»

Dersom det var slik at noen få mennesker faktisk måtte ofre liv og helse for at mange mennesker i dag skal ha det så bra som vi har det i Norge i dag, var det da moralsk rett å ”ofre” de personene, for at flertallet skal få oppleve den “lykken” vi har i dag…?

Hva tenker du om det?

Det kan jo være et hypotetisk spørsmål, dersom filmen ikke gjengir historien korrekt. Men dersom den er sannferdig…