Velg en side

Sitter å forbereder en bibeltime om bønn, og kom over denne sangen her!

Vært å lytte til, og tenke litt på!

Jes 49:16: Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg, dine murer står alltid for meg.