Velg en side

Prosjekt3_Layout 1Jakten er en viktig, men vond film som veldig mange burde se!

Filmen handler om Lucas (Mads Mikkelsen) som jobber i en barnehage, fordi skolen han jobbet på ble lagt ned.

Han gjør en veldig god jobb, og det ser ut som om spesielt guttene setter pris på et maskulint innslag i barnehagen.

Men en dag er det en liten jente, datteren til Lucas sin beste venn, som sier noe urovekkende til styreren i barnehagen.

Kan det være at Lucas har gjort noe han absolutt ikke skulle gjort? Har det skjedd et overgrep?

jakten-1

Filmen viser hvor vanskelig en slik situasjon kan være for alle de som er involvert. Hva er sannhet, og hvordan kan vi finne ut hva som egentlig har skjedd?

Grunner til å se denne filmen:

 • Den tar opp en viktig problematikk
 • Den klarer å fortelle historien slik at du får medfølelse med (neste ?) alle personene som er berørt.
 • Mads Mikkelsen må være en av Danmarks beste skuespillere!
 • Den vakre naturen, og måten den er filmet på står i sterk kontrast til de vonde opplevelsene som er skildret

Bakdel med filmen?

 • Det kan jeg nesten ikke finne. Selv om dette helt klart ikke er en feelgood film som du velger en kveld du virkelig skal kose deg…

jakten-2Mange bør se den
Dette er en film jeg mener nesten burde vært pensum for de som jobber i, eller utdanner seg til å jobbe i barnehager og skoler. Pluss for alle foreldre og alle som bor i små bygdesamfunn….

Hvorfor bør en se den?
Jeg tror at en er bedre rustet til å møte en lignende situasjon etter å ha sett og tenkt litt over det filmen viser…

Hva tror du?


Noe å snakke om etter å ha sett denne filmen kan være:

 1. Hva var din første reaksjon på filmen?
  Likte du den? Hvorfor/hvorfor ikke?
 2. Hva tenker du om måten barnehagen taklet situasjonen på?
  Hvordan kunne en eventuelt gått frem på en bedre måte?
 3. Hva synes du om måten Lucas takler det som skjer?
 4. I rettsvesenet snakker en om uskyldspresumsjonen, at «Enhver er uskyldig inntil det motsatte er bevist». Hvorfor blir det ofte slik at en forhåndsdømmer mennesker?
 5. Hva tenker du om måten Lucas ble møtt på butikken? Og hva synes du om måten han responderte på?
 6. Filmen har en alternativ slutt som bonusmateriale. Hvordan tror du at du ville opplevd filmen, dersom de gikk for den slutten?
  Hvorfor tror du de valgte å endre den slutten de opprinnelig hadde tenkt?
  Hva synes du om måten filmen sluttet på?