Velg en side

”Men vi har vårt hjemland i himmelen.
Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser.”
Fil.3,20