Velg en side

Illustrasjon: Schutterstock.com

Vi vil ønske alle dere som stikker innom bloggen vår, en riktig god påske!

Håper du får feiret den, med fokus på det som er det kristne budskapet, nemlig at Jesus døde for deg og meg på korset. Han tok straffen for vårt opprør mot Gud, våre synder!

Og ikkje nok med det, han vant over døden og sto opp igjen! En dag skal Jesus gjennoprette alt det som ble ødelagt av syndefallet. Det ser i allefall eg fram til…

Som en sa på Twitter:

“Jesus needs to come back and be the king because this SUCKS!” @nbogdan

Av og til er livet sånn, og da gir det ekstra håp og perspektiv over livet å vite det at ein dag skal Jesus fikse alt igjen!

“Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa:

«Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.»”

Johannes’ åpenbaring 21.1-4