Velg en side

Uværet kommer

Noen tanker rundt teksten i evangeliet etter Lukas 6.46-49.

En ting jeg er veldig glad for er at Jesus er helt ærlig på at det vil komme tøffe dager.

Han sier ikke «følg meg, så vil livet bli lekedelett».

Tvert imot så sier Jesus at det vil komme uvær og flom.

Dager der livet treffer oss med harde slag.

Kanskje du også har erfart slike dager?

Hvordan møte de tøffe dagene?

Heldig vis sier Jesus også noe om hva som kan gjøre oss i stand til å møte de tøffe dagene, hva som kan gi oss en trygg grunn å bygge livet på.

Han har 3 stikkord til oss.

Komme – høre – gjøre

«Den som kommer til meg og hører mine ord og gjør det de sier…»

Den som gjør dette bygger på trygg grunn!

Jesus utfordrer

I starten av dette avsnittet tar Jesus et oppgjør med de som kaller han for «Herre, Herre!», men som ikke handler etter det Jesus sier.

Det er lett å stå på sidelinjen og si at Jesus er sjefen i livet, men det er mye mer utfordrende å faktisk følge etter Jesus når han sier «Følg meg!».

Hva gjør du?

På solid grunn?

Anbefaler at du lytter til denne sangen.

Eventuelt synger med på den flotte teksten!

 

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre