Hva tenker du når du leser Evangeliet etter Markus 8. 11-26